Home SiteMapEnglish繁體中文

ISO 9001:2015
TUV NORD
dragon dragon
line
多孔塑膠筆頭
line
功能分類
彩色筆筆頭
螢光筆筆頭
印章筆筆頭
line
形狀分類
圓錐形筆頭
子彈形筆頭
斧形筆頭
line
多孔塑膠
line
功能分類
濾材
1. 空壓濾材
2. 燃料/汽油濾材
3. 試劑濾材
流體分散
line
形狀分類
管形多孔塑膠
杯形多孔塑膠
方片形/圓片形多孔塑膠
圓形多孔塑膠棒
其他形狀多孔塑膠
多孔塑膠
消音器
現在位置:首頁 > 產品介紹
 
空壓濾材

龍興公司塑膠空壓濾芯(三點組合之過濾單元)使用在空壓機器上擁有卓越的效能,比起傳統燒結金屬的濾芯而言更便宜,效果更好,可靠又長壽。我司的空壓濾材除了保留傳統燒結金屬濾材的優點外,也從特殊等級的塑膠原料來製造仿效出燒結金屬的孔徑、氣孔流量及氣孔型態。
詢價

  抗化性報告    RoHS報告1    RoHS報告2

Porous Tube

             
ITEM# O.D. (mm) I.D. (mm) Length (mm) Download Pore Size (μ) P.S.
TS0001S 34 26.7 42 PDF 0.3 ~ 150 
TS0010 30.6 22.9 55.5 PDF 0.3 ~ 150 
TS0011 24.4 17.6 37.8 PDF 0.3 ~ 150 
TS0012 28 21.9 24.2 PDF 0.3 ~ 150 
TS0013 38.9 29.4 76 PDF 0.3 ~ 150 
TS0016 24.4 17.5 30.8 PDF 0.3 ~ 150 
TS0020 34.1 27.6 85.1 PDF 0.3 ~ 150 
TS0024 18 14 23.6 PDF 0.3 ~ 150 
TS0045 40.3 32.2 39.8 PDF 0.3 ~ 150 
TS0048 20.9 15.6 30.5 PDF 0.3 ~ 150 
TS0054 92.5 82.2 132 PDF 0.3 ~ 150 
TS0062 67 57 120 PDF 0.3 ~ 150 
TS0063 12.1 8.1 5.9 PDF 0.3 ~ 150 
TS0064 12.8 7.1 21.6 PDF 0.3 ~ 150 
TS0068 31.7 26.4 51.4 PDF 0.3 ~ 150 
TS0083 55.8 45.8 151 PDF 0.3 ~ 150 
TS0086 12.8 7.1 28.8 PDF 0.3 ~ 150 
TS0087 12.8 7.1 38.7 PDF 0.3 ~ 150 
TS0091 50.2 43.6 301 PDF 0.3 ~ 150 
TS0092 26.8 22.2 33 PDF 0.3 ~ 150 
TS0125 37.4 30.3 56.2 PDF 0.3 ~ 150 
TS0164 5.3 3 17 PDF 0.3 ~ 150 
TS0206 26 19 940 PDF  0.3 ~ 150 
TS1103 11.75 6 18.7 PDF 0.3 ~ 150 
TS2303 13.75 8 43.3 PDF 0.3 ~ 150 
TS3103 19.8 9.9 43.7 PDF 0.3 ~ 150 
TS4103 21.8 11.9 43.7 PDF 0.3 ~ 150

 

(dimension: mm)

 


line

Copyright © 2010. All Rights Reserved